Adrie de Herdt

Mijn naam is Adrie de Herdt, ik ben 63 jaar oud, gepensioneerd oud-cipier en woon in Almere. Het is mijn passie een steentje bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van een sterke, sociale en succesvolle samenleving, Waarbinnen inwoners elkaar hoofs, hoffelijk en hulpvaardig bejegenen. Vanuit een open, eerlijke en daadkrachtige houding: een ridderhouding.

Mijn Visie

  • Hoofs, hoffelijk en hulpvaardig gedrag vormt de basis onder adequaat omgaan met wangedrag, agressie, bedreiging en geweld.
  • Burgers weten niet hoe adequaat omgaan met wangedrag, agressie, bedreiging, geweld en in analogie tijdsdruk, tegenslag en tegenwerking.
  • Gepensioneerd oud-cipier, heeft mijn werk mij geleerd adequaat omgaan met wangedrag, agressie, bedreiging, geweld, tijdsdruk, tegenslag en tegenwerking.
  • De lessen die ik in al die tijd geleerd heb zijn van grote waarde voor mijn ridderfactor-cursisten.

Mijn Missie

  • Mijn steentje bijdragen aan een vernieuwde, vredelievende en verbindende samenleving,
  • Hiertoe zal ik ridderfactor-cursisten inspireren en motiveren tot sterk, sociaal en succesvol omgaan met medeburgers.
  • Als gedragsveranderaar breng ik ridderfactor-cursisten een hoofse, hoffelijke en hulpvaardige dagelijkse levenshouding bij.
  • Ridderfactor-cursisten biedt ik puur praktijk- en hulpvraaggericht training, advisering en begeleiding t.a.v. hun weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden.
ridderfactor ontstaansgeschiedenis

Mijn persoonlijke groei

Ruim 35 jaar heb ik als cipier geleerd met mensen werken. Ook ‘minder makkelijke’ en ontzettend geĆ«motioneerde. Daarnaast ben ik tien jaar NOCNSF-erkend topvechtsporter geweest. Wat maximale discipline en doorzettingsvermogen eiste. Ook ben ik 50 jaar oud in het onderwijs als Leraar in Opleiding voor mijn deeltijdstudie pedagogiek terug gekeerd. Wat mijn ogen geopend heeft voor de enorme problemen waar scholen mee te kampen hebben. Opgeteld heb ik van dit alles ontzettend veel geleerd. Deze kennis deel ik in mijn Ridderkring Bijeenkomsten met Ridderfactor Cursisten zodat zij een Ridderhouding met Riddergedrag leren aannemen. Hoofs, hoffelijk en hulpvaardig op weg naar een sterke, sociale en succesvolle samenleving.

Inspirator

Motivator

Aanjager

Artikelen:

Training, Advisering en Begeleiding vanuit Ridderfactor Zal U Zeer Beslist Bevallen.
Wees hoofs, hoffelijk en hulpvaardig!

Voor een sterke, sociale en succesvolle samenleving is het nodig dat inwoners zich onderling naar de wet, voorkomend en invoelend gedragen. U kunt daar uw steentje aan bijdragen door ridderkring bijeenkomsten van ridderfactor ontwikkeling bij te wonen. En het geleerde snel in praktijk te brengen. U zult versteld staan van de positieve gevolgen die dit heeft en onverwachte reacties die u krijgt.

Schrijf u nu in